Ελληνικά / English
Saturday, 19 January 2019
1
 
 
 

Quick Search

 

Current Tenders

No Οpen Tenders at present
 
 
 
Purchase Enquiries & Tenders
 

For Authorised Users only

Authorised Users are those approved by the Cyprus TSO as Market Participants.

 

 
 

Contact Us

TSO BuildingEvangelistrias 68,

CY-2057 Strovolos

CyprusTo locate us

Tel: +357 22277000       +35722611611Fax:+357 22 611 666


 
Contact Information
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αρ. 6/2018 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Click to enlarge

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αρ. 6/2018

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής, για την αγορά υπηρεσιών ενός Σύμβουλου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Η παροχή υπηρεσιών σύμβουλου ηλεκτρολόγου μηχανικού θα είναι για τον σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και ανάπτυξη του Δικτύου Μεταφοράς, περιλαμβανομένων και Υποσταθμών Μεταφοράς και Διασυνδέσεων.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018, ώρα 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (www.eprocurement.gov.cy). Οποιεσδήποτε διευκρινιστικές ερωτήσεις, απαντήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού θα γίνονται μόνο μέσω του Συστήματος (www.eprocurement.gov.cy), γι’ αυτό οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν στο εν λόγω Σύστημα ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.  

Για οποιαδήποτε βοήθεια για υποστήριξη στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. τηλεφώνου: +357 22-605050 από τις 9:00π.μ. μέχρι τις 15:00μ.μ. ώρα Κύπρου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eprochelpdesk@treasury.gov.cy.

 
© 2019 Copyright Transmission System Operator, Cyprus