Ελληνικά / English
Wednesday, 15 August 2018
1
 
 
 

Quick Search

 

Current Tenders

No Οpen Tenders at present
 
 
 
Purchase Enquiries & Tenders
 

Quick Links

RES Penetration DataRESPENBANNER Conferences6th International Conference on Renewable Energy Sources & energy efficiency
 

For Authorised Users only

Authorised Users are those approved by the Cyprus TSO as Market Participants.

 

 
 

Contact Us

TSO BuildingEvangelistrias 68,

CY-2057 Strovolos

CyprusTo locate us

Tel: +357 22277000       +35722611611Fax:+357 22 611 666


 
Contact Information
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 4.0.1 ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

25/10/2016 - Η Έκδοση 4.0.1 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων.

Η νέα Τροποποιητική  Έκδοση 4.0.1 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής τίθεται σε ισχύ από την 21η Οκτωβρίου 2016 και είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ.
 
Σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕΚ έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
 
Σημειώνεται ότι η Τροποποιητική Έκδοση 4.0.1 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής ισχύει μαζί με την Έκδοση 4.0.0.
 
 
 
 
© 2018 Copyright Transmission System Operator, Cyprus