Ελληνικά / English
Sunday, 24 June 2018
1

Quick Search

 

Current Tenders

 

Quick Links

RES Penetration DataRESPENBANNER Conferences6th International Conference on Renewable Energy Sources & energy efficiency
 

For Authorised Users only

Authorised Users are those approved by the Cyprus TSO as Market Participants.

 

 
 

Contact Us

TSO BuildingEvangelistrias 68,

CY-2057 Strovolos

CyprusTo locate us

Tel: +357 22277000       +35722611611Fax:+357 22 611 666


 
Contact Information
 

Maintenance Scheduled

 
 
<< May 2018 July 2018 >>
June 2018
M
T
W
T
F
S
S
 
 
 
 
1
Υποστ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΚΟΦΙΝΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Μονής  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
2
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Μονής  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
3
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Μονής  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
4
Υποστ. ΕΛΕΥΘ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΕΛΕΥΘ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Μονής  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
5
Υποστ. ΕΛΕΥΘ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΨΕΥΔΑΣ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Μονής  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
6
Υποστ. ΕΛΕΥΘ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΨΕΥΔΑΣ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Μονής  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
7
Υποστ. ΕΛΕΥΘ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΛΑΡΝΑΚΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκροπαρ. Σταθμός Δεκέλειας  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Μονής  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
8
Υποστ. ΕΛΕΥΘ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΑΘΗΑΙΝΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Μονής  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
9
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Μονής  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
10
  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Μονής  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
11
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Μονής  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΨΕΥΔΑΣ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΑΘΗΑΙΝΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Μονής  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
12
Υποστ. ΨΕΥΔΑΣ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΨΕΥΔΑΣ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Μονής  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Μονής  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
13
Υποστ. ΕΡΓΑΤΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΔΡΟΜΟΣ ΑΚΟΥΡΣΟΥ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Μονής  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
14
Υποστ. ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Ηλεκροπαρ. Σταθμός Δεκέλειας  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΕΡΓΑΤΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΔΡΟΜΟΣ ΑΚΟΥΡΣΟΥ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Μονής  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
15
Υποστ. ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΕΡΓΑΤΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΔΡΟΜΟΣ ΑΚΟΥΡΣΟΥ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Μονής  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
16
Υποστ. ΕΡΓΑΤΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
17
Υποστ. ΕΡΓΑΤΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
18
Α.Π. ΑΛΕΞΙΓΡΟΣ (ΚΥΕΠ)  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΠΟΛΙΣ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΕΛΕΥΘ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΕΡΓΑΤΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
19
Υποστ. ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ  Συντήρηση στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ηλεκροπαρ. Σταθμός Δεκέλειας  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΕΡΓΑΤΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
20
Ηλεκροπαρ. Σταθμός Δεκέλειας  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΕΡΓΑΤΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
21
Ηλεκροπαρ. Σταθμός Δεκέλειας  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΕΡΓΑΤΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
22
Υποστ. ΣΩΤΗΡΑ  Τίτλος Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκροπαρ. Σταθμός Δεκέλειας  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
23
 
24
 
25
Ηλεκροπαρ. Σταθμός Δεκέλειας  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
26
  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
© 2018 Copyright Transmission System Operator, Cyprus