Ελληνικά / English
Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ


RESPENBANNER


Συνέδρια


5th Inernational RES & Energy Efficiency


 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22611 611

Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Οργανική Δομή

Οργανόγραμμα

Tα Τμήματα της Οργανικής Δομής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου είναι τα εξής:

  • Λειτουργία Συστήματος
  • Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Συστήματος
  • Υποστήριξης
  • Αγορά Ηλεκτρισμού
  • Πληροφορική και Δεδομένα
  • Λειτουργικές Τηλεπικοινωνίες

 Προσωπικό

Το προσωπικό του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, εκτός από το Διευθυντή, προέρχεται από προσωπικο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) με τους ίδιους όρους απασχόλησης όπως και το προσωπικό της ΑΗΚ.

Σχετικά Κείμενα/ Διαγράμματα/ Παραστάσεις

 
© 2017 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος