Ελληνικά / English
Τρίτη, 22 Μαΐου 2018
1
 
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

 Συνέδρια 6th International Conference on Renewable Energy Sources & energy efficiency
 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ημερομηνία Έκδοσης:Οκτ. 14, 2013

Πατήστε εδώ για μεγένθυνση

Στις 14 Οκτωβρίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον κατάλογο των 248 βασικών έργων ενεργειακής υποδομής. Τα έργα αυτά έχουν επιλεγεί από δώδεκα περιφερειακές ομάδες που δημιουργήθηκαν από τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές υποδομές ενέργειας (TEN-E) και τον Κανονισμό 347/2013.Τα έργα που φέρουν το σήμα «έργων κοινού ενδιαφέροντος» (PCI) θα επωφεληθούν από την ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες χορήγησης αδειών καθώς και τη βελτίωση της ρυθμιστικής μεταχείρισης. Μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε οικονομική στήριξη από τη διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF), βάσει της οποίας προϋπολογισμός € 5,85 δισ. έχει διατεθεί για τις διευρωπαϊκές υποδομές ενέργειας για την περίοδο 2014-20.

Για να περιληφθεί ένα έργο στον κατάλογο θα πρέπει να έχει σημαντικά οφέλη για τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, να συμβάλει στην ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς και στον περαιτέρω ανταγωνισμό, να ενισχύει την ασφάλεια του εφοδιασμού και να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO2. Ο κατάλογος των έργων κοινού ενδιαφέροντος θα επικαιροποιείται ανά διετία. Περισσότερα δίνονται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/pci_en.htm.

Στον κατάλογο που υιοθετήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2013, περιλαμβάνονται και τρία έργα που υπέβαλε η Κύπρος. Όσον αφορά στον ηλεκτρισμό, έχει περιληφθεί ένα έργο που αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με το Ισραήλ, της Κύπρου με την Κρήτη και της Κρήτης με την Αττική και φέρει την κωδική ονομασία “EuroasiaInterconnector”. Το υπόψη έργο είναι ιδιωτική πρωτοβουλία και προωθείται από το Φορέα Υλοποίησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου. Το έργο έχει ήδη περιληφθεί και στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ηλεκτρικού δικτύου του οργανισμού ENTSO-E.

Με βάση τη Νομοθεσία, η διαχείριση και προώθηση τέτοιων έργων διασύνδεσης του ηλεκτρικού δικτύου της Κύπρου με τα δίκτυα άλλων χωρών εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΔΣΜΚ. Ως εκ τούτου ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει αναθέσει στο ΔΣΜΚ να διερευνήσει και να προωθήσει την υπόψη διασύνδεση.

 
© 2018 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος