Ελληνικά / English
Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018
1
 
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

 Συνέδρια 6th International Conference on Renewable Energy Sources & energy efficiency
 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Πρόσκληση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jerzy Buzek προς το Διευθυντή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Δρ Χρίστο Χριστοδουλίδη

Ημερομηνία Έκδοσης:Οκτ. 12, 2011

Πατήστε εδώ για μεγένθυνση

Ο Διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Δρ Χρίστος Χριστοδουλίδης, προσκλήθηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jerzy Buzek και παρακάθισε  μαζί με άλλους δέκα Ευρωπαίους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς και ανάλογο αριθμό Ευρωπαίων αξιωματούχων και σημαντικών προσωπικοτήτων στον τομέα της Ενέργειας σε γεύμα εργασίας στις 12 Οκτωβρίου 2011.

Στο γεύμα εργασίας που παρατέθηκε  στο χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες παρακάθισαν και έξι Ευρωβουλευτές καθώς επίσης και ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Günther H. Oettinger. 

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jerzy Buzek, στην  εισαγωγική τοποθέτηση του   για την  ενεργειακή πολιτική και προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεσήμανε την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό του ενεργειακού μείγματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά και το πρόσφατο πυρηνικό ατύχημα στη Fukushima Ιαπωνίας. Αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών στον τομέα της ενέργειας για να υποβοηθηθεί ο πιο πάνω στόχος, να  αυξηθεί η αποδοτικότητα και να ολοκληρωθεί η προοπτική της Ενιαίας  Εσωτερικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Günther H. Oettinger ανέπτυξε τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον  αφορά την μελλοντική ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά στα θέματα της ηλεκτρικής ενέργειας. Επικεντρώθηκε κυρίως στην προσπάθεια για ολοκλήρωση της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας , στην ανάγκη για προώθηση και επίσπευση της υλοποίησης  της απαραίτητης υποδομής και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών που θα υποβοηθήσουν την ολοκλήρωση του στόχου της Ενιαίας  Εσωτερικής Αγοράς και της δυνατότητας αύξησης στην διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επεσήμανε επίσης την ανάγκη για αύξηση της αποδοτικότητας   των συστημάτων και διασφάλισης της ασφάλειας εφοδιασμού στον τομέα της ενέργειας. Τόνισε με έμφαση την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους του τομείς και αναφέρθηκε ειδικά στην ανάγκη για  αποτελεσματική θερμομόνωση των κτιρίων.

Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία εξεφράσθησαν απόψεις και θέσεις σε σχέση με τις αναφορές που έγιναν από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jerzy Buzek και τον Επίτροπο Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Günther H. Oettinger.  Επισημάνθηκε  το πολύ  ψηλό κόστος της επένδυσης που απαιτείται για την  αναγκαία υποδομή. Αναφέρθηκαν  τα προβλήματα και καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην προσπάθεια υλοποίησης των προγραμματιζόμενων έργων και ειδικά των δικτύων μεταφοράς λόγω  των αντιδράσεων και των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται για εξασφάλιση των αναγκαίων εγκρίσεων. Τονίσθηκε επίσης ότι στον καθορισμό του ενεργειακού μείγματος  και την αναμενόμενη αύξηση στη  διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να λαμβάνεται  σοβαρά υπόψη η ασφάλεια και αξιοπιστία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

Η συνάντηση αυτού του επιπέδου ήταν αξιόλογη, χρήσιμη, εποικοδομητική και πολύ σημαντική για την Κύπρο.

Invitation to EU Parliament 2 

 
© 2018 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος