Ελληνικά / English
Τρίτη, 22 Μαΐου 2018
1
 
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

 Συνέδρια 6th International Conference on Renewable Energy Sources & energy efficiency
 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Συγχρηματοδότηση Έργου από την ΕΕ για Αναβάθμιση του Συστήματος SCADA/EMS

Ημερομηνία Έκδοσης:Ιούλ. 05, 2014

Πατήστε εδώ για μεγένθυνση

EULogoHiRes      CYRepublicLogoHiRes

Bρίσκεται σε εξέλιξη το έργο αναβάθμισης του Συστήματος Tηλελέγχου και Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΤΗΔΕ – SCADA/EMS),  το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) κάτω από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα». Το έργο αυτό υπάγεται στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία» με Ειδικό Στόχο τη «Διάχυση της Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και στην Κατηγορία Έργων «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας προς τους πολίτες σε Σχέση με τη διασφάλιση της Αξιοπιστίας του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Το Σύστημα Τηλελέγχου και Διαχείρισης Ενέργειας είναι ένα πολύπλοκο εποπτικό σύστημα παγκύπριας εμβέλειας, γνωστό και ως SCADA/EMS (Supervisory Control and Data Acquisition System/ Energy Management System).  Μέσω του συστήματος αυτού επιτυγχάνεται η παρακολούθηση και διενεργείται o έλεγχος του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου σε πραγματικό χρόνο από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας. Είναι ένα απόλυτα αναγκαίο σύστημα, πολύ μεγάλης και ουσιαστικής σημασίας για την Κύπρο.Κατά την ημέρα των γεγονότων της 11ης Ιουλίου 2011 απέτρεψε την κατάρρευση του ηλεκτρικού συστήματος, κάτι που θα είχε ως συνεπακόλουθο την ολική σβέση (totalblackout) της Κύπρου, με όλες τις καταστροφικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται.

Περαιτέρω, κατά τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και της έκρυθμης κατάστασης που ακολούθησε, η εφαρμογή του προγράμματος δίωρων εκ περιτροπής διακοπών παροχής  ηλεκτρικής ενέργειας προς τους καταναλωτές δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την ύπαρξη και λειτουργία του συστήματος αυτού και η ολική σβέση της Κύπρου δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί. Μέσω του συστήματος ΣΤΗΔΕ, διενεργείτο καθημερινά ένας μεγάλος αριθμός τηλεχειρισμών σε διακόπτες, χωρίς την ανάγκη μετάβασης προσωπικού σε Υποσταθμούς ανά το παγκύπριο.

Το σύστημα αυτό, συμπλήρωσε το Μάρτιο 2014 δέκα χρόνια λειτουργίας και άρχισε να παρουσιάζει σοβαρά σημάδια γήρανσης και αδυναμίας να ανταποκριθεί στις σημερινές αυξημένες  απαιτήσεις διαχείρισης του ηλεκτρικού  δικτύου, λόγω και της ραγδαίας ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της σύνδεσης τους στο ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου.  Ο ΔΣΜΚ  διαπίστωσε την ανάγκη για αναβάθμιση του συστήματος σε νεότερη έκδοση και το 2012 απέστειλε πρόταση για συγχρηματοδότηση του έργου της αναβάθμισης του από τα Διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθήθηκαν πιστά και με κάθε αναγκαία λεπτομέρεια  όλες οι αναγκαίες διαδικασίες και τελικά η πρόταση έγινε αποδεκτή.  Στις 6 Αυγούστου 2013 εκδόθηκε η «απόφαση ένταξης έργου» για συγχρηματοδότηση ποσού 1,35 εκ. ευρώ με ποσοστό 85%.

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις κύριες Δημόσιες Συμβάσεις:

  1. Αναβάθμιση του κεντρικού λογισμικού του συστήματος στην τελευταία έκδοση από την προμηθεύτρια εταιρεία του υφιστάμενου συστήματος
  2. Αγορά αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής 
  3. Αντικατάσταση της ψηφιακής γιγαντοοθόνης που είναι εγκατεστημένη στο Εθνικό Κέντρο Έλεγχου Ενέργειας

Η πορεία υλοποίησης του  έργου εξελίσσεται κανονικά και  ομαλά. Η δημόσια σύμβαση Αρ.1 πιο πάνω, βρίσκεται τώρα στο κομβικό σημείο της διεξαγωγής των εργοστασιακών ελέγχων αποδοχής (Factory Acceptance Tests). Η δεύτερη δημόσια σύμβαση έχει κατακυρωθεί και όλος ο αναγκαίος εξοπλισμός έχει παραδοθεί. Έχει προκυρηχθεί ο Διαγωνισμός για την  Τρίτη δημόσια σύμβαση και  βρίσκεται τώρα στο στάδιο υποβολής προσφορών.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο του 2014 και θα συμβάλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας που παρέχονται προς τους πολίτες στον τομέα της διαχείρισης ενέργειας.

 

Energy Control Centre - full view

 
© 2018 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος