Ελληνικά / English
Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο ΔΣΜΚ συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Δημόσια Πολιτική του ΔΣΜΚ για την προστασία προσωπικών δεδομένων (Δ.01)

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΔΣΜΚ στην ταχυδρομική διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, CY2057, Στρόβολος, Κύπρος ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@dsm.org.cy για οποιοδήποτε αίτημα, παράπονο, απορία ή προβληματισμό σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

 
© 2018 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος