Ελληνικά / English
Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018
1
 
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

 Συνέδρια 6th International Conference on Renewable Energy Sources & energy efficiency
 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Ενεργειακό Μείγμα της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2016

30/5/2017 - Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου εφαρμόζοντας την Απόφαση της ΡΑΕΚ 1279/2015 για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Εθνικού Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή, δημοσιοποιεί, με την ανακοίνωση αυτή, το Τελικό Εθνικό Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα και το Εθνικό Ενεργειακό Μείγμα Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για την περίοδο 1.1.2016 - 31.12.2016.

 Λόγω του ότι, κατά την περίοδο που εξετάζεται, δεν υπήρξαν ακυρώσεις Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ) ενέργειας από ΑΠΕ, οι οποίες, σύμφωνα με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού, είναι τα μόνα αποδεικτικά στοιχεία για την προέλευση ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται σε καταναλωτές, το Εθνικό Ενεργειακό Μείγμα ταυτίζεται με το Τελικό Εθνικό Υπολειπόμενο Μείγμα.  Η σύσταση των δύο μειγμάτων είναι η πιο κάτω:

 

Τελικό Εθνικό Υπολειπόμενο Μείγμα /

Εθνικό Ενεργειακό Μείγμα για το 2016 

Συμβατικά Καύσιμα

91.7%

ΑΠΕ

8.3%

Άλλες πηγές

0.0%

 

Σημείωση:

Η εμφάνιση «Άλλων πηγών» είναι αποτέλεσμα της συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Μείγματος Ιδιοτήτων Παραγωγής, η οποία προκύπτει από τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου όπως αυτή καθορίζεται από την Απόφαση της ΡΑΕΚ 1279/2015.  Συγκεκριμένα, η συνεισφορά οφείλεται στην αριθμητική διαφορά μεταξύ των Εκδομένων και των Ληγμένων Εγγυήσεων Προέλευσης κατά την περίοδο Αποκάλυψης Ενεργειακού Μείγματος 2016.

 Η πιο πάνω συνεισφορά δυνατόν να γίνει μεγαλύτερη στο μέλλον, αν ΕΠ ΑΠΕ από την Κύπρο εξαχθούν σε χώρες της Ευρώπης, χωρίς να γίνει αντίστοιχη εισαγωγή και ακύρωση ΕΠ ΑΠΕ άλλων χωρών από Προμηθευτές στην Κύπρο.

 

 
© 2018 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος