Ελληνικά / English
Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018
1
 
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 3.0.1 ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Πατήστε εδώ για μεγένθυνση

12/06/2012 - Η Έκδοση 3.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου.

Η νέα Τροποποιητική  Έκδοση 3.0.1 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2012 και είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΔΣΜ. Σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕΚ έχει δημοσιευτεί στην υπ’ Αριθμό 4572 έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας της 1ης Ιουνίου 2012.

Σημειώνεται ότι η Τροποποιητική Έκδοση 3.0.1 ισχύει μαζί με την Έκδοση 3.0.0.

 

 
© 2018 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος