Ελληνικά / English
Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018
1
 
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των Έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού», που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη Συνεδρία του στις 2/3/2016 (το «Σχέδιο»), γίνονται δεκτές αιτήσεις από τον ΔΣΜΚ από τις 16/5/2016 μέχρι τις 10/8/2016 και ώρα 14:00, για έργα με εγκατεστημένη ισχύ του προτεινόμενου Σταθμού Παραγωγής μεγαλύτερη από 8 MW.

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα Γραφεία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), στην οδό Ευαγγελίστριας 68, Στρόβολος Λευκωσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα Έντυπα Αιτήσεων και το πρότυπο εγγυητικής επιστολής πιστής εκτέλεσης έργου από τις ιστοσελίδες www.dsm.org.cy και www.mcit.gov.cy, ή σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του ΔΣΜΚ.

Συνημμένα

  1. Εντυπο Αίτησης ΔΣΜΚ για Σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ
  2. Ανακοίνωση Σχεδίου ΑΑΗ
  3. Σχέδιο ΑΑΗ 2016
  4. Εγγυητική Πιστής Εκτέλεσης

 
© 2018 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος