Ελληνικά / English
Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕRESPENBANNERΣυνέδρια6th International Conference on Renewable Energy Sources & energy efficiency
 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου

ΤΕΛΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΣΜΚ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

 

Σύμφωνα με τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις της ΡΑΕΚ ισχύουν οι ακόλουθες Χρεώσεις:

 

2010

€cents/kWh

2011

€cents/kWh

2012

€cents/kWh

2013

€cents/kWh

2014

€cents/kWh

2015

€cents/kWh

2016*

€cents/kWh

Υψηλή Τάση (ΥΤ)

0,81

0,83

0,86

0,86

0,86

0,86 0,86

Μέση Τάση (ΜΤ)

1,24

1,28

1,33

1,33

1,33 1,33  1,33

Χαμηλή Τάση (ΧΤ)

1,43

1,45

1,47

1,47

1,47 1,47 1,47

ΔΣΜK

0,07

0,08

0,08

0,08

0,11 0,11 0,09

Επικουρικές Υπηρεσίες

0,18

0,20

0,21

0,21

0,21 0,21 0,21

Μακροχρόνια Εφεδρεία

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46 0,46 0,46

ΣΥΝΟΛΟ  ΥΤ

1,52

1,57

1,61

1,61

1,64 1,64 1,62

ΣΥΝΟΛΟ ΜΤ

2,76

2,85

2,94

2,94

2,97

2,97 2,95

ΣΥΝΟΛΟ ΧΤ

4,19

4,30

4,41

4,41

4,44

4,44 4,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Σημείωση: Εκρεμμεί απόφαση ΡΑΕΚ για πιθανή αναθεώρηση Τελών για το 2016

Ρυθμιστική Απόφαση Αρ.01/2016

Ρυθμιστική Απόφαση Αρ.04/2015

Ρυθμιστική Απόφαση Αρ.02/2013 Δυνάμει του Άρθρου 26 των Ν.122(Ι)/2003 ως Ν.211(Ι)/2012 Χρεώσεις Χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς και Υπηρεσιών συστήματος για το 2014

Κ.Δ.Π. 455/2010 – ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, Αρ. 03/2010, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν.122(Ι)/2003. 

Κ.Δ.Π. 538/2010 – Τροποποίηση Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2010, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26.

 

 
© 2018 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος