Ελληνικά / English
Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ


RESPENBANNER


Συνέδρια


5th Inernational RES & Energy Efficiency


 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22611 611

Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Τιμολόγια Συνδέσεων

Οι αιτήσεις για Σύνδεση με το Δίκτυο Μεταφοράς εξετάζονται και κοινοποιούνται στους αιτητές υπό μορφή Όρων Σύνδεσης.

Οι μοναδιαίες τιμές για τον εξοπλισμό που απαιτείται ετοιμάζονται από το ΔΣΜ και αναθεωρούνται σε ετήσια βάση.

Οι αρχές για την ετοιμασία των Όρων Σύνδεσης εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ.

Σε αυτόν τον Τομέα

 
© 2017 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος