Ελληνικά / English
Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

 Συνέδρια 6th International Conference on Renewable Energy Sources & energy efficiency
 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Τέλη Εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και Τέλη Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, με την Απόφαση 3039/2015, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5 Ιουνίου 2015, έχει εγκρίνει τα ακόλουθα τέλη, σχετικά με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης του ΔΣΜΚ.

 Τέλη Εγγραφής Εγκαταστάσεων

 1)  Τέλος εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο εγκατάστασης ΑΠΕ

  1.700€*

 2)  Τέλος εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο εγκατάστασης ΣΗΘΥΑ

  2.200€*
*Το τέλος καταβάλλεται μία φορά μαζί με την αίτηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του ΔΣΜΚ.
 Πάγια Τέλη ανά Εγκατάσταση

 1)     Πάγιο Μηνιαίο Τέλος Έκδοσης ΕΠ ΑΠΕ

30€/εγκατάσταση

 2)    Πάγιο Ετήσιο Τέλος Έκδοσης ΕΠ ΣΗΘΥΑ

360€/εγκατάσταση
 Μεταβλητά Τέλη ανά MWh

 1)    Τέλος Έκδοσης ΕΠ από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ

0,04€/MWh

 2)    Τέλος Εισαγωγής/Εξαγωγής ΕΠ μέσω της ΑΙΒ

0,02€/MWh

 3)    Τέλος Ακύρωσης ΕΠ από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ

0,01€/MWh
  Άλλα Τέλη

 1)    Εγγραφή Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Δωρεάν

 2)    Ετήσιο Τέλος Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας

1000€/έτος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Σχετικά Κείμενα/ Διαγράμματα/ Παραστάσεις

 
© 2018 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος