Ελληνικά / English
Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

2011

Ηλεκτροπαραγωγοί Σταθμοί κατά το 2011

 

   Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός

  

 

 Εγκατεστημένη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος (MW) 

 

 Εγκατεστημένη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος Πρόσθετου Εξοπλισμού (MW)

   Τύπος Μονάδας

Αρ.

Μον. (MW)

       2011

        2010 *

          2011

  Η/Σ Μονής (ΑΗΚ)

  Ατμοστρόβιλοι530,0150,0  180,0(30,0)
  Αεριοστρόβιλοι437,5150,0  150,000,0

  ΜΕΚ Προσωρινές**

  35,0

35,035,0
Σύνολο (MW)  335,0  330,05,0

  Η/Σ Δεκέλειας (ΑΗΚ)

  Ατμοστρόβιλοι 660,0   360,0   360,000,0

 Μονάδες Εσωτερικής Καύσης (1&2)

   2

   50,0

            100,0

            100,0

              00,0

ΜΕΚ Προσωρινές**

      

   60,0

60,0 60,0
Σύνολο (MW)    520,0  460,060,0

  Η/Σ Βασιλικού (ΑΗΚ)

  Ατμοστρόβιλοι00,000,0390,0(390,0)
 Αεριοστρόβιλοι***1 37,5 37,5 37,5 00,0
 Εγκαταστάσεις Συνδυασμένου Κύκλου00,000,0  220  (220,0)

ΜΕΚ Προσωρινές**

 

  70,0

70,070,0
Σύνολο (MW) 107,5647,5

          (540,0)

  Η/Σ Τσιμεντοποιείας Βασιλικού (Αυτοπαραγωγός)

Μονάδες Εσωτερικής Καύσης

  4

  2

     1,5

     2,5

           6,0

           5,0

          6,0

          5,0

             0,0

             0,0

Σύνολο (MW)  11,011,0  0,0

  Συνολική Εγκατεστημένη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος (MW)  

       973,5

     1448,5

         (475,0)

* Η Εγκατεστημένη Ισχύς του Συστήματος όπως παρουσιάζεται για το 2010 διατηρήθηκε μέχρι την 11/07/2011, ημερομηνία καταστροφής των Εγκαταστάσεων του ΗΣ Βασιλικού.

** Οι Προσωρινές ΜΕΚ 165MW έχουν νοικιαστεί από την ΑΗΚ για κάλυψη της ζήτησης μετά την καταστροφή των Εγκαταστάσεων στον ΗΣ Βασιλικού.

Ημερομηνία Σύνδεσης Προσωρινών ΜΕΚ στο Σύστημα:

1. 70MW στον ΗΣΒ (03/08/2011)

2. 60MW στον ΗΣΔ (28/08/2011)

3. 35MW στον ΗΣΜ (03/09/2011)

*** Επαναλειτουργία του Αεριοστροβίλου 37,5MW στον ΗΣΒ στις 17/08/2011

 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος