Ελληνικά / English
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

 Συνέδρια 6th International Conference on Renewable Energy Sources & energy efficiency
 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

2008

Ηλεκτροπαραγωγοί Σταθμοί κατά το 2008

 

   Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός

  

 

 Εγκατεστημένη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος (MW) 

 

 Εγκατεστημένη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος Πρόσθετου Εξοπλισμού (MW)

   Τύπος Μονάδας

Αρ.

Μον. (MW)

       2008

        2007

          2008

  Η/Σ Μονής (ΑΗΚ)

  Ατμοστρόβιλοι630,0180,0  180,00
  Αεριοστρόβιλοι437,5150,0  150,00
Σύνολο (MW)  330,0  330,00

  Η/Σ Δεκέλειας (ΑΗΚ)

  Ατμοστρόβιλοι 660,0  360,0   360,0 0
  Μονάδες Εσωτερικής Καύσης316,650,0050*
Σύνολο (MW)  410,0  360,050

  Η/Σ Βασιλικού (ΑΗΚ)

  Ατμοστρόβιλοι3130,0390,0390,00
  Αεριοστρόβιλοι1 37,5  37,5   37,50
Σύνολο (MW) 427,5427,5

              0

  Η/Σ Τσιμεντοποιίας Βασιλικού (Αυτοπαραγωγός)

  Μονάδες Εσωτερικής καύσης

  4

  2

     1,5

     2,5

           6,0

           5,0

         6,0

         5,0

 

              0

Σύνολο (MW)  11,011,0 0

  Συνολική Εγκατεστημένη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος (MW)  

      1178,5

     1128,5

             50

* Σημείωση: Προσωρινή Εγκατάσταση ΜΕΚ 50MW

 
© 2018 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος