Ελληνικά / English
Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

2007

Ηλεκτροπαραγωγοί Σταθμοί κατά το 2007

 

   Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός

  

 

 Εγκατεστημένη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος (MW) 

 

 Εγκατεστημένη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος Πρόσθετου Εξοπλισμού (MW)

   Τύπος Μονάδας

Αρ.

Μον. (MW)

       2007

        2006

          2007

  Η/Σ Μονής (ΑΗΚ)

  Ατμοστρόβιλοι630,0180,0  180,00
  Αεριοστρόβιλοι437,5150,0  150,00
Σύνολο (MW)  330,0  330,00

  Η/Σ Δεκέλειας (ΑΗΚ)

  Ατμοστρόβιλοι660,0360,0  360,00
Σύνολο (MW)  360,0  360,00

  Η/Σ Βασιλικού (ΑΗΚ)

  Ατμοστρόβιλοι3130,0390,0260,0130
  Αεριοστρόβιλοι1 37,5  37,5   37,50
Σύνολο (MW) 427,5297,5

             130

  Η/Σ Τσιμεντοποιείας Βασιλικού (Αυτοπαραγωγός)

  Μονάδες Εσωτερικής καύσης

  4

  2

     1,5

     2,5

           6,0

           5,0

         6,0

           0

                0

              5,0

Σύνολο (MW)  11,06,0    5,0

Συνολική Εγκατεστημένη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος (MW)  

      1128,5

      993,5

             135,0

 

 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος