Ελληνικά / English
Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

2006

Ηλεκτροπαραγωγοί Σταθμοί κατά το 2006

 

   Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός

  

 

   Ονομαστική Ικανότητα (MW) 

 

 πρόσθετος   εξοπλισμός

   τύποςΑρ.Μον.  200620052006

  Η/Σ Μονής (ΑΗΚ)

  Ατμοστρόβιλοι630,0180,0  180,00
  Αεριοστρόβιλοι437,5150,0  150,00
Σύνολο (MW)  330,0  330,00

  Η/Σ Δεκέλειας (ΑΗΚ)

  Ατμοστρόβιλοι660,0360,0  360,00
Σύνολο (MW)  360,0  360,00

  Η/Σ Βασιλικού (ΑΗΚ)

  Ατμοστρόβιλοι2130,0260,0260,00
  Αεριοστρόβιλοι1 37,5  37,5   37,50
Σύνολο (MW)297,5297,50

  Η/Σ Τσιμεντοποιείας Βασιλικού (αυτοπαραγωγός)

  Μονάδες Εσωτερικής καύσης41,5    6,0     6,00
Σύνολο (MW)  993,5 993,50

 

 


Μέγιστη Ζήτηση 2006: 907 MW

 

 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος