Ελληνικά / English
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

 Συνέδρια 6th International Conference on Renewable Energy Sources & energy efficiency
 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

2001

Ηλεκτροπαραγωγοί Σταθμοί κατα το 2001

Ηλεκτροπαραγωγοί Σταθμοί ΑΗΚ

 

   Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός

  

 

         Ονομαστική Ικανότητα (MW) 

 

 πρόσθετος   εξοπλισμός

   τύποςΑρ.Μον. 2001 20002001

  Η/Σ Μονής

  Ατμοστρόβιλοι630,0180,0  180,00
  Αεριοστρόβιλοι437,5150,0  150,00
Σύνολο (MW)  330,0  330,00

  Η/Σ Δεκέλειας

  Ατμοστρόβιλοι660,0360,0  360,00
Σύνολο (MW)  360,0  360,00

  Η/Σ Βασιλικού

  Ατμοστρόβιλοι2130,0260,0  260,00
  Αεριοστρόβιλοι137,537,5    37.50
Σύνολο (MW)  297,5 297,50
Σύνολο (MW)  987,5  987,50

Μέγιστη Ζήτηση 2001: 689 MW

 

 
 
© 2018 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος