Ελληνικά / English
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

 Συνέδρια 6th International Conference on Renewable Energy Sources & energy efficiency
 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών

Ετήσια Παρουσίαση Εγκατεστημένων Μονάδων Παραγωγής

Ο Πίνακας παρουσιάζει τις εγκατεστημένες Μονάδες Παραγωγής στους Αδειοδοτημένους Σταθμούς Παραγωγής για τα έτη 2002 - 2012.

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός

 Εγκατεστημένη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος (MW) 

Τύπος Μονάδας

2012*

2011*

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

 Η/Σ Μονής (ΑΗΚ)

 Ατμοστρόβιλοι

120

150

180

180

180

180

180

180

180

180

180

 Αεριοστρόβιλοι

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

 MEK Προσωρινές

35

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 ΜΕΚ APR

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Σύνολο (MW)

425

335

330

330

330

330

330

330

330

330

330

 Η/Σ Δεκέλειας (ΑΗΚ)

 Ατμοστρόβιλοι

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

 Μονάδες Εσωτερικής Καύσης

100

100

100

50

50

0

0

0

0

0

0

 ΜΕΚ Προσωρινές

60

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Σύνολο (MW) 

520

520

460

410

410

360

360

360

360

360

360

 Η/Σ Βασιλικού (ΑΗΚ)

 Ατμοστρόβιλοι

0

0

390

390

390

390

260

260

260

260

260

 Αεριοστρόβιλοι

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

 Εγκαταστάσεις Συνδυασμένου Κύκλου

220

110

0

220

220

0

0

0

0

0

0

0

 ΜΕΚ Προσωρινές

70

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Σύνολο (MW)

437,5

107,5

647,5

647,5

427,5

427,5

297,5

297,5

297,5

297,5

297,5

 Η/Σ Τσιμεντοποιίας Βασιλικού (Αυτοπαραγωγός)

 Μονάδες Εσωτερικής καύσης

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

0

6

0

6

0

0

0

0

0

 Σύνολο (MW)

11

11

11

11

11

11

6,0

6,0

6,0

6,0

0

Συνολική Εγκατεστημένη Ικανότητα

Παραγωγής Ισχύος (MW)

 

1393,5

 

973,5

 

1448,5

 

1178,5

 

1178,5

 

1128,5

 

993,5

 

993,5

 

993,5

 

993,5

 

987,5

 

* Παρακαλώ βλέπε σημειώσεις σε σχέση με το κάθε αναφερόμενο έτος. 

 

Σε αυτόν τον Τομέα

 
© 2018 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος