Ελληνικά / English
Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Ετήσιες Ποσοστιαίες Απώλειες Συστήματος Μεταφοράς

Με βάση τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού (έκδοση 2.0.0) οι «Απώλειες Συστήματος Μεταφοράς ορίζονται ως οι απώλειες που προκαλούνται στο Σύστημα Μεταφοράς από τη ροή Ενέργειας στις γραμμές μεταφοράς Υψηλής Τάσης, στους μετασχηματιστές και σε άλλο εξοπλισμό».

Ο ΔΣΜΚ υπολογίζει τις Απώλειες Συστήματος Μεταφοράς οι οποίες παρατίθενται πιο κάτω σε ετήσια βάση.

Έτος

Ετήσιες Ποσοστιαίες Απώλειες Συστήματος Μεταφοράς

2010

1,76%

2011

1,73%

2012

1,59%

2013

1,84%

2014

1,82%

2015

1,84%

2016

1,84%

2017

1,44%

 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος