Ελληνικά / English
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

 Συνέδρια 6th International Conference on Renewable Energy Sources & energy efficiency
 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Ειδικοί Ιστοχώροι ΔΣΜΚ

Υποδοχή στους ειδικούς ιστοχώρους του ΔΣΜΚ

Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε αλλαγές στο προφίλ σας ως μέλος ή για να βγείτε από την περιοχή μελών χρησιμοποιήστε τις συνδέσεις στο χώρο της ιστοσελίδας παραπλεύρως: "Για Εξουσιοδοτημένους Χρήστες μόνο".

Τα Θέματα που αφορούν Εξουσιοδοτημένους Χρήστες ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Θέματα που αφορούν όλο το Προσωπικό του ΔΣΜΚ
  • Θέματα Λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας
  • Θέματα που αφορούν την Επιχειρησιακή Μονάδα Δικτύων της ΑΗΚ
  • Θέματα που αφορούν γενικά την ΑΗΚ
  • Θέματα Λειτουργίας μεταξύ ΔΣΜΚ και Περιφερειακών Γραφείων, Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών, Κεντρικών Γραφείων της ΑΗΚ
  • Θέματα που αφορούν τη ΡΑΕΚ
  • Θέματα που αφορούν Ανεξάρτητους Παραγωγούς με χρήση συμβατικών καυσίμων
  • Θέματα που αφορούν Παραγωγούς με χρήση ΑΠΕ

Η κάθε κατηγορία Θεμάτων αντιστοιχεί σε μια Ομάδα Εξουσιοδοτημένων Χρηστών.

Μόνο οι εξουσιοδοτημένοι Χρήστες θα βλέπουν ειδικά πεδία της ιστοσελίδας ή τους ειδικούς ιστοχώρους. Για τους υπόλοιπους οι ειδικοί ιστοχώροι θα είναι αθέατοι και απρόσβατοι.

Διαχείριση Εργασιών στο Σύστημα Μεταφοράς

 
© 2018 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος