Ελληνικά / English
Τρίτη, 22 Μαΐου 2018
1
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

 Συνέδρια 6th International Conference on Renewable Energy Sources & energy efficiency
 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 
Change Language

Yποδοχή

Βρίσκεστε στο Διαδικτυακό τόπο του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Η συγκρότηση του ΔΣΜΚ προέκυψε από απόφαση της Κυβέρνησης για εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας >>> 

Banners

   em-banner.gif                                     eProcurement_gr 


 

Ανακοινώσεις

   

  Παράταση υποβολής αιτήσεων για το «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού»

  Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού», παρατείνεται μέχρι τις 30/4/2018.... >>>
   

  Άλλες ανακοινώσεις

 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αρ. 1/2018 Σύστημα Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρισμού Κύπρου (Λογισμικό και Υλισμικό)
  Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας, για αγορά υπηρεσιών Οικονομικού Φορέα για προμήθεια και ανάπτυξη Συστήματος Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρισμού Κύπρου... >>>
 • Αίτηση για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με τελική κατάληξη την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (Τροποποίηση)
  Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοίνωσε  την τροποποίηση του Σχεδίου με τίτλο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού»... >>>
 • Εβδομαδιαία Επάρκεια Παραγωγής του Συστήματος κατά την Εαρινή Περίοδο 2018
  11/05/2018 - Ενόψει της περιόδου από 02/04/2018 – 17/06/2018, ο ΔΣΜΚ έχει ετοιμάσει σχέδιο δυναμικής παρακολούθησης της εβδομαδιαίας επάρκειας παραγωγής για ενημέρωση .... >>>
 
 

 Κατάλογος Ανακοινώσεων  >>>


Ειδήσεις

Απρ. 7, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Εκδήλωση για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου Αναβάθμισης του Συσ

O Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου πραγματοποίησε τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016, Εκδήλωση για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου Αναβάθμισης του Συστήματος Τηλελέγχου και Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΤΗΔΕ – SCADA/EMS) του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΚΕΕ). Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ)... >>>
 

Άλλες Ειδήσεις

 
 

Κατάλογος Ειδήσεων  >>> 

 
 
 

Ημερήσια Παραγωγή στο Σύστημα Μεταφοράς (MW)

22/05/2018

     Πραγματική Παραγωγή Ισχύος (MW)
     Πρόβλεψη Παραγωγής Ισχύος (MW)
     Παραγωγή Αιολικών Πάρκων (MW)
     Συνολική Διαθέσιμη Ικανότητα Παραγωγής (MW)

Μεγέθυνση Παράστασης


 
Προηγούμενες Περίοδοι
 

Ημερήσια Παραγωγή Αιολικών και Φωτοβολταϊκών Πάρκων (MW)

22/05/2018

     Παραγωγή Αιολικών Πάρκων (MW)
     Παραγωγή Φωτοβολταϊκών Πάρκων (MW)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


1) Η παραγωγή των Αιολικών Πάρκων διοχετεύεται στο Σύστημα Μεταφοράς, ενώ η παραγωγή των Φωτοβολταικών Πάρκών στο σύστημα Διανομής.


2) Η παραγωγή των Φωτοβολταικών Πάρκων στο Σύστημα Διανομής αποτελεί εκτίμηση


Μεγέθυνση Παράστασης


 
Προηγούμενες Περίοδοι
 

Απρόβλεπτες Διακοπές Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Δεν υπάρχουν διακοπές παροχής για αναφορά

 
 

- Αναφέρονται Διακοπές μόνο στο Σύστημα Ψηλής Τάσης που θα διαρκέσουν πέραν του ημιώρου.- Δεν αναφέρονται Διακοπές στο Σύστημα Χαμηλής Τάσης (πολύ περιορισμένης έκτασης).


 

Εργασίες σε Σταθμούς Παραγωγής και Υποσταθμούς

Υποστ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ - Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Συντήρηση εξοπλισμού μεταφοράς γραμμής Πολεμίδια-Ανατολικό
Από 21/05/2018 08:00 Μέχρι 23/05/2018 13:30
Υποστ. ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ - Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Συντήρηση εξοπλισμού μεταφοράς της γραμμής Ανατολικό-Πολεμίδια
Από 21/05/2018 07:45 Μέχρι 23/05/2018 14:30
Υποστ. ΑΛΑΜΠΡΑ - Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Συντήρηση εξοπλισμού μεταφοράς Αθαλάσσα-Αλάμπρα
Από 21/05/2018 07:15 Μέχρι 23/05/2018 10:58
Υποστ. ΚΟΛΟΣΣΙ - Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Εργασίες Αναβάθμισης Τάσης Διανομής από 11 σε 22kV στον Υ/Σ "Κολόσσι"
Από 14/05/2018 06:30 Μέχρι 25/05/2018 14:30
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Μονής - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Κατασκευή Νέων Εναέριων Γραμμών Μεταφοράς "Βασιλικός-Μονή"
Από 01/05/2018 14:00 Μέχρι 15/06/2018 14:00
 
 
 
© 2018 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος